logo

Tüm anlaşma

Add icon
Add cover
Add comment

Privacy Policy

1. Tanım
medicaltravelist.com web sitesini (bundan sonra "Web Sitesi" olarak anılacaktır) kullanmanız sonucunda, medicaltravelist.com aracılığıyla sağlanan hizmetlerden yararlanma olanağına sahip olmanız için bize kişisel verilerinizi sağlamanızı talep edebiliriz. internet sitesi. "Kişisel veri" kelimesi, soyadınız, adınız, e-posta adresiniz, telefon numaralarınız, hassas kişisel verileriniz, sağlık verileriniz ve Web Sitesindeki işlemlerinize ilişkin veriler, ayrıntılarını içeren bir kişinin kimliğinin belirlenmesini sağlayan her türlü veri anlamına gelir. siparişleriniz ve abonelikleriniz, bize sağlamayı seçtiğiniz hakkınızdaki tüm bilgiler.
2. Amaç
Bu gizlilik politikasının amacı, haklarınıza tam saygı göstererek, kişisel verilerinizi toplamak ve işlemek için kullandığımız araçlar hakkında sizi bilgilendirmektir. Bu bağlamda, kişisel verilerinizi Türk Veri Koruma Kanunu (bundan böyle "Kanun" olarak anılacaktır) ve Avrupa Parlamentosu'nun (AB) 2016/679 sayılı yönetmeliğine uygun olarak topladığımızı ve işlediğimizi bilgilerinize sunarız. 27 Nisan 2016 tarihli Konsey Kararı, yürürlüğe girdiği 25 Mayıs 2018 tarihinden itibaren (bundan böyle "GDPR" olarak anılacaktır).
3. Verilerin toplanmasından sorumlu kuruluşun kimliği
Kişisel verilerinizin toplanmasından ve işlenmesinden sorumlu kuruluş, İstanbul Ticaret Odası Şirketler Siciline … numarasıyla kayıtlı bir Türkiye Limited Şirketi olan medicaltravelist.com şirketidir. merkezi Istanbul adresinde bulunan (bundan böyle "biz" veya "biz" olarak anılacaktır).
4. Kişisel verilerin toplanması
Kişisel verilerinizi işlememizin hukuki dayanağı şudur: Web Sitesini ziyaret ettiğinizde ve/veya hizmetlerimiz hakkında bilgi talep ettiğinizde, kişisel verilerinizin gönüllü olarak sağlanmasından kaynaklanan meşru menfaat, bu verilerin amacı; Hizmetlerimiz hakkındaki bilgi taleplerinize daha iyi yanıt vermemizi sağlamak; "Çerezler" makalesinde belirtildiği gibi sosyal ağ çerezlerini, reklam çerezlerini ve Google Analytics çerezlerini kullanmamıza izin vermeniz; Web Sitemizdeki hizmetlerimizi kullanmak amacıyla taraf olduğunuz sözleşmenin ifası için işleme gereklidir. Kişisel verileriniz aşağıdaki şartlardan bir veya birkaçının karşılanması amacıyla işlenmektedir:
Web Sitesi aracılığıyla sağlanan Hizmetlere erişiminizi ve bunların kullanımını yönetmek için;
Müşterilerin sözleşme, sipariş, teslimat, fatura, sadakat programları ile ilgili yönetimi, müşteri ilişkilerinin takibi için gerekli operasyonları yürütmek;
Kayıtlı üyeler, kullanıcılar, müşteriler ve potansiyel adaylardan oluşan bir dosya oluşturmak;
Haber bültenleri, ricalar ve tanıtım amaçlı reklamlar göndermek. İstemediğiniz takdirde, verileriniz toplandığında bu tür iletişimleri almaktan vazgeçme olanağına sahipsiniz;
Ticari ve hizmet kullanım istatistiklerini sağlamak;
Müşterinin ürün, hizmet veya içeriklere ilişkin görüşlerini yönetmek;
Ödenmemiş faturaları ve ürün ve hizmetlerimizin kullanımına ilişkin olası anlaşmazlıkları yönetmek;
Bilgi taleplerinize yanıtlarımızı özelleştirmek için;
Yasal ve düzenleyici gerekliliklerimize uymak.
Kişisel verilerinizi toplarken bu verilerden bazılarının zorunlu veya isteğe bağlı olup olmadığı konusunda sizi bilgilendiriyoruz. Hizmetlerin sağlanması için zorunlu veriler gereklidir. İsteğe bağlı verileri sağlayıp sağlamamakta özgürsünüz. Yanıt vermemenizin olası sonuçları hakkında da sizi bilgilendireceğiz.
5. Toplanan verilerin alıcılarıKişisel verilerinize erişme hakkına sahip olan kişiler yalnızca personelimiz, kontrolden sorumlu servislerimiz (dış denetçi dahil) ve alt yüklenicilerimizdir. Ayrıca, yalnızca yasal gereklilikleri yerine getirmek amacıyla devlet kurumlarına veya kanun temsilcilerine, bakanlık görevlilerine ve borçların tahsilinden sorumlu kuruluşlara da kişisel verilerinize erişim izni verebiliriz.
6. Kişisel verilerin aktarımıKişisel verileriniz hiçbir üçüncü şahısla değiştirilmeyecek, aktarılmayacak veya kiralanmayacaktır. Ayrıca istatistiksel amaçlarla kimliğinizin belli olmaması için verilerinizi anonimleştirilmiş bir biçimde üçüncü taraflarla paylaşabileceğimizi veya üçüncü taraflara açıklayabileceğimizi de bildiririz.
7. Kişisel veri saklama süresi
Mevcut ve potansiyel müşteri yönetimine ilişkin veriler: Kişisel verileriniz, sizinle olan ticari ilişkilerimizin yönetimi için kesinlikle gerekli olan süreyi aşmayacak şekilde saklanacaktır. Ancak bir hakkın veya sözleşmenin ispatını sağlayan ve yasal bir yükümlülüğe uygun olarak saklanması gereken veriler, yürürlükteki mevzuatta belirtilen süre boyunca saklanacaktır. Müşterilere yönelik yapılabilecek promosyon işlemlerinde, veriler, ticari ilişkinin sona ermesinden itibaren 10 (on) yıl süreyle saklanabilecektir. Potansiyel müşterilere ilişkin kişisel veriler, toplanmalarından veya potansiyel müşteriyle son temastan itibaren 10 (on) yıl süreyle saklanabilir. Bu on yıllık sürenin ötesinde ticari teklif almayı isteyip istemediğinizi öğrenmek için sizinle tekrar iletişime geçebiliriz. Opt-out sistemlerinin yönetimi: İtiraz hakkınızı dikkate alan tüm bilgiler, bu hakkın kullanılmasından itibaren en az 10 (on) yıl süreyle saklanacaktır. Çerezler: "Çerezler" maddesinde belirtilen çerezlerin saklanma süresi 12 (on iki) aydır.
8. Güvenlik
Kişisel verilerinizin güvenliğini, bütünlüğünü ve gizliliğini korumak için, bunların tahrif edilmesini veya hasar görmesini önlemek de dahil olmak üzere, gerekli tüm önlemlerin yanı sıra tüm uygun organizasyonel ve teknik önlemleri aldığımızı ve yetkisiz üçüncü kişilerin - onlara parti erişimi.
9. Çerezler
Çerezler genellikle web tarayıcınızda saklanan şifrelenmiş küçük metin satırlarıdır. Bir kullanıcının tarayıcısı bir web sitesini yüklerken oluşturulurlar: bu web sitesi, bir metin dosyası oluşturan tarayıcıya bilgi gönderir. Kullanıcı bu web sitesini her ziyaret ettiğinde, tarayıcı bu dosyayı alır ve web sitesinin sunucusuna gönderir. Aynı amaçlara sahip olmayan çeşitli çerez türleri vardır: Gezinmenizi kolaylaştırmak ve bazı işlevleri yerine getirmek için teknik çerezler kullanılır. Teknik çerezler, örneğin bir kayıt formunda sağladığınız yanıtları veya bu seçenekler mevcut olduğunda bir internet sitesinin diline veya sunumuna ilişkin tercihleri ezberlemek için kullanılabilir. Teknik çerezler kullanıyoruz. Sosyal ağ çerezleri, sosyal platformlar tarafından, web tasarımcılarının web sitesi içeriklerini söz konusu platformlarda paylaşabilmesini sağlamak amacıyla oluşturulabilir. Bu çerezler, sosyal platformlar tarafından, internet kullanıcılarının ilgili siteye yaptıkları ziyaretleri, çerezleri kullansınlar veya kullanmasınlar, takip etmek amacıyla kullanılabilir. Sosyal ağ çerezlerini kullanmadığımızı size bildiririz. Ancak gelecekte bunları kullanmaya karar verirsek, bunların yerleştirilmesine izin verip vermeme olanağına sahip olabilmeniz için sizi önceden bilgilendireceğiz. Reklam çerezleri yalnızca kullanıcıların ziyaret ettiği web sitesi tarafından değil aynı zamanda görüntülenen sayfada reklam, duyuru, widget veya başka herhangi bir öğe sağlayan diğer web siteleri tarafından da oluşturulabilir. Özellikle bu çerezler, amacı internet kullanıcısına kendisine özel uyarlanmış reklamlar sunmak olan bir pazarlama modeli olan yeniden hedefleme tekniğinin kullanılmasına olanak sağlar. Reklam çerezlerini kullanmadığımızı size bildiririz. Ancak gelecekte bunları kullanmaya karar verirsek, bunların yerleştirilmesine izin verip vermeme olanağına sahip olabilmeniz için sizi önceden bilgilendireceğiz. Web sitemize yapılan ziyaretlerin sayısını, sayfa görüntüleme sayısını ve ziyaretçilerin Web Sitesindeki etkinliğini ölçmemize olanak tanıyan bir çerez oluşturan bir kitle analizi istatistik aracı olan Google Analytics'i kullanıyoruz. Bağlantı kurduğunuz şehri belirlemek için IP adresiniz de toplanır. Bu çerez yalnızca sizin izninizle yerleştirilir. Bunları kabul etme veya reddetme olanağınız vardır. Tüm niyet ve amaçlar doğrultusunda, tarayıcınızın ayarlarına çerezlerin yüklenmesini reddedebilirsiniz. Ancak bu ret, Web Sitesinde sunulan hizmetleri kullanmanızı engelleyebilir.
10. Kişisel verilerinize erişim
Kanun ve GDPR uyarınca, sizinle ilgili her türlü bilgiye erişme, bunları düzeltme ve silme hakkına sahipsiniz. Bu hakkınızı kullanabilir ve sizinle ilgili bilgileri aşağıdaki adresten bizimle iletişime geçerek alabilirsiniz: [email protected]. Belirtildiği şekilde verileri meşru menfaatimiz temelinde işlenen kişiler "Kişisel verilerin toplanması" başlıklı yazıda, kişisel verilerinin işlenmesine diledikleri zaman itiraz edebilecekleri hatırlatılıyor. Ancak hak ve özgürlüklerinizin önüne geçecek meşru nedenlerin bulunması veya haklarımızın mahkemeler önünde tesis edilmesi, kullanılması veya savunulması için gerekli olması halinde bu işleme devam edebiliriz.
11. Kişisel verilerinizin taşınabilirliği
Hizmetlerimize erişirken ve bunları kullanırken aktif ve kasıtlı olarak beyan ettiğiniz veriler olarak anlaşılan, bize emanet ettiğiniz kişisel verilerin taşınabilirliği hakkına sahipsiniz. Taşınabilirlik hakkının, rıza veya aramızdaki bir sözleşmenin ifası dışında başka bir temelde işlenen veriler için geçerli olmadığını hatırlatırız. Bu hak, kişisel verilerinizi kurtarabilmeniz ve saklayabilmeniz için Web Sitesindeki hesabınızı kapatmanız da dahil olmak üzere herhangi bir zamanda ücretsiz olarak kullanılabilir. Bu bağlamda kişisel verilerinizi, her türlü uygun yöntemle, açık standartta, güncel olarak kullanılan ve makine tarafından okunabilen formatta, en son teknolojiye uygun olarak sağlayacağız.
12. Şikayetin bir denetleyici makam nezdinde iletilmesi
Normal ikametgahınızın, iş yerinizin veya ihlalin gerçekleştiği Üye Devlette yetkili bir denetim makamına şikayette bulunma hakkınız olduğu konusunda bilgilendirilirsiniz. Bu Gizlilik Politikası kapsamında kişisel veri işlemenin yürürlükteki mevzuata aykırı olduğunu düşünmeniz durumunda haklarınızın taahhüt edildiği anlamına gelir. Bu şikayet sunumu, herhangi bir idari veya adli mahkeme nezdindeki diğer yasal işlemlere halel getirmeksizin yapılabilir. Aslında, bu Gizlilik Politikası kapsamında kişisel verilerin işlenmesinin yürürlükteki düzenlemeleri ihlal ettiğini düşünüyorsanız, etkili idari ve adli tazminat alma hakkına da sahipsiniz.
13. İşlemenin kısıtlanması
Aşağıdakilerden birinin geçerli olduğu durumlarda, kişisel verilerinizin işlenmesine ilişkin kısıtlama alma hakkına sahipsiniz:
- Kişisel verilerinizin doğruluğuna itiraz etmeniz durumunda gerçekleştirdiğimiz doğrulama süresi içerisinde; 
- Bu verilerin işlenmesi hukuka aykırı olduğunda ve verilerinizin silinmesi yerine bu işlemenin kısıtlanmasını talep ettiğinizde; 
- Kişisel verilerinize artık ihtiyacımız kalmadığında ancak yasal hak taleplerinin yerine getirilmesi için bunların muhafaza edilmesini talep ettiğinizde; 
- Kişisel verilerinizin işlenmesine itiraz etmeniz halinde, meşru menfaatlerin doğrulanması süresi içerisinde.
14. Değişiklikler
Tamamen kendi takdirimize bağlı olarak bu Gizlilik politikasını tamamen veya kısmen değiştirme hakkını saklı tutuyoruz. Herhangi bir değişiklik, yeni Gizlilik politikasının yayınlandığı tarihten itibaren geçerli olacaktır. Değişiklikler uygulandıktan sonra Web Sitesini kullanmanız, zımni olarak yeni Gizlilik politikasını onayladığınızı ve kabul ettiğinizi ifade eder. Aksi takdirde ve yeni Gizlilik politikası size uymuyorsa Hizmetleri artık kullanmamalısınız.
15. WhatsApp'ı kullanmayı seçerek aşağıdaki şart ve koşulları kabul etmiş olursunuz:
WhatsApp'ı yalnızca yasal amaçlarla ve bu hüküm ve koşullara uygun olarak kullanmayı kabul edersiniz.
WhatsApp aracılığıyla paylaştığınız veya ilettiğiniz her türlü bilgi veya içerikten sorumlu olduğunuzu ve WhatsApp'ı başkalarını taciz etmek, karalamak, tehdit etmek veya zarar vermek için kullanmayacağınızı kabul edersiniz.
Gizlilik yasaları dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere, WhatsApp kullanımıyla ilgili tüm geçerli yasalara, düzenlemelere ve yönergelere uymayı kabul edersiniz.
WhatsApp'ın hakkınızda telefon numaranız ve kişileriniz gibi belirli kişisel bilgileri toplayabileceğini ve bu bilgilerin size WhatsApp hizmetlerini sağlamak için kullanılabileceğini kabul edersiniz.
WhatsApp'ın kişisel bilgilerinizi size promosyon mesajları ve reklam göndermek de dahil olmak üzere pazarlama amacıyla kullanabileceğini kabul edersiniz.
WhatsApp'ın kişisel bilgilerinizi, WhatsApp hizmetlerinin sağlanmasına yardımcı olan üçüncü taraf hizmet sağlayıcılarla paylaşabileceğini anlıyorsunuz.
WhatsApp'ın bu şartlar ve koşullarda zaman zaman değişiklik yapabileceğini ve WhatsApp'ı kullanmaya devam etmenizin bu tür değişiklikleri kabul ettiğiniz anlamına geldiğini kabul ediyorsunuz."
16. Yürürlüğe girme
Bu Gizlilik politikası 2019 yılında yürürlüğe girmiştir.
Gizlilik Politikası